Ivan Turgenev

Ivan Turgenev (1818-1883) var den mest europæiske – og den i Vesteuropa mest læste – af de store russiske forfattere i 1800-tallet. Han gik ind for de europæiske værdier og var liberal humanist. Hans prosa flyder elegant i en rolig strøm, poetisk og konkret, og hans personportrætter er dybdeborende. Han beskriver den sociale nød og de dårlige forhold for de lavere klasser i Rusland og regnes for en af de mest betydningsfulde repræsentanter for den russiske realisme. Han var en stor inspiration for det moderne gennembruds forfattere som Herman Bang og J.P. Jacobsen.

Turgenev var fra en gammel adelsslægt og søn af en officer. Han læste filosofi og litteratur i Moskva, Sankt Petersborg, Berlin og Heidelberg og begyndte derefter at udgive digte, artikler og skuespil. Sit gennembrud fik han i 1852 med En jægers dagbog, hvis samfundskritiske tendenser foreløbigt blev overset af censuren. Men da Turgenev kort tid efter udgav en artikel om den afdøde Nikolaj Gogol, blev han arresteret og forvist til familiegodset i Orjol. Efter tre år på godset tog Turgenev til Vesteuropa og boede især i Tyskland og Frankrig, hvor han blev venner med bl.a. Gustave Flaubert, Gustav Freytag og Theodor Storm. Herfra fik han desuden stor succes med romanerne Rudin (1856), En adelig Rede (1859), Dagen før (1860), Fædre og sønner (1862), Røg (1867), Forårsbølger (1872) og Ny Jord (1877).

Inspiration til sit forfatterskab fik Turgenev fra bl.a. Goethe, Charles Baudelaire og især Alexandr Pusjkin, som var inspirationskilde for næsten alle russiske forfattere fra Turgenevs generation. Fjodor Dostojevskij var Ivan Turgenevs rival, og de to forfattere var stik modsatte; både på kunstnerisk, menneskelig og tankemæssig vis.

Titler af Ivan Turgenev